ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W GLIWICACH


Z dniem 01 września 2014r. utworzono w Gliwicach Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 85.
W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Nr 5 Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 85 zwana dalej "Szkołą"
Przedszkole Miejskie Nr 20 w Gliwicach ul. Pszczyńskiej 18 zwane dalej " Przedszkolem"
Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.

 

STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W GLIWICACH

 

STRONA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20
W GLIWICACH

 
 
Dyrekcja |  Sekretariat  |  Pedagog |  Psycholog |  E-MAIL Szkoły Podstawowej nr 5 | E-MAIL Przedszkola Miejskiego nr 20 |