POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ PRZEDSZKOLA


ONE SĄ WŚRÓD NAS"

One są wśród nas, to seria przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania.

Seria One są wśród nas zawiera szczegółowe informacje dla pedagogów i opiekunów na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i w przedszkolu. Pakiet składa się z siedmiu książeczek, których autorzy poruszają tematy dotyczące problemów życia psychicznego dzieci i młodzieży:

          * Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
          * Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu
          * Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu
          * Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
          * Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu
          * Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu
          * Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole