Dyrektor

mgr Małgorzata Hutnikiewicz


Dyrektor szkoły przyjmuje strony
poniedziałek 1400 - 1500
środa 1400 - 1500


Wicedyrektor do spraw SP 5

mgr Agata Łańcucka-Piątek

Przyjmuje:
poniedziałek 1300 - 1500 czwartek 800 - 1000

Wicedyrektor do spraw PM 20

mgr Anna Suchecka

Przyjmuje:
środa 1200 - 1400
piątek 800 - 1000

Kierownik gospodarczy