PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20
W GLIWICACH

  Strona główna |  Strona szkoły  |  O przedszkolu  |  Aktualności |  Projekty |  Rozkład dnia  |  Dla rodziców | Rekrutacja  |  Galeria  |  Opłaty  |  Dokumenty  |  Konkursy  |  Żywienie |  E-MAIL |

 
  PERSONEL
  DYREKCJA
  KADRA
 
  RADA RODZICÓW
  GRUPY
  Grupa "Niedźwiadki"
  Grupa "Zajączki"
  Grupa "Skrzaty"
  Grupa "Wiewiórki"
  Grupa "Pszczółki"
  Grupa "Jeżyki"
  Grupa "Żabki"
   
  ONE SĄ WŚRÓD NAS
  *******************
  *******************
  *******************
  *******************
  *******************
 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Głównym celem przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez realizację założeń przedszkola artystycznego – jako wizji i misji.

Dla realizacji głównego celu przedszkole wypełnia zadania dydaktyczno-wychowawcze, realizując podstawy programowe przy użyciu nowoczesnych metod ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do nauki w szkole.

Zadania wychowawcze przedszkole realizuje w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

Przedszkole pełni opiekę nad dziećmi w czasie wszystkich zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.
 • dzieci przebywają w swojej sali zawsze pod opieką nauczyciela,
 • na wycieczkę lub podwórko udają się zawsze z nauczycielem i pomocą wychowawczą,
 • mają zapewnione bezpieczeństwo poprzez:
        - oznakowanie drogi ewakuacyjnej w przedszkolu,
        - udział w okresowych, próbnych alarmach przeciwpożarowych,
        - uczestnictwo w pogadankach z policjantem i pracownikami Straży Miejskiej o prawidłowym przechodzeniu przez ulicę.

  Przedszkole realizuje swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na podstawie programu wychowania przedszkolnego pt. „Moje Przedszkole” – Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz „Programu wychowania i kształcenia sześciolatków” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

  Programy wychowania przedszkolnego oparte są na Podstawie Programowej MEN. Dobór i układ treści zawartych w tych programach odpowiada założeniom „Podstawy programowej” czyniąc z każdego jej postulatu istotny problem edukacyjny.